Topic: Hoe moet ik Windows XP Driverpacks succesvol installeren

Beste mensen,

Aangezien ik er niet zelf uitkom na het downloaden van de driverpacks heb ik me als onervaren gebruiker van deze website tot het forum gewend. Ik heb driverpacks voor Windows XP gedownload waar ik mijn PC mee hoop te voorzien van alle drivers die ik maar nodig kan hebben na het opnieuw installeren van Microsoft Windows XP Professional 32-bit inclusief SP3 en alle beschikbare updates, hoofdzakelijk omdat er kennelijk toch nog een onbekend apparaat in viervoud wordt weergegeven en ik graag mijn systeem zodanig uitbreid met drivers dat ik me nooit meer zorgen hoef te maken om het ontbreken ervan. De gedownloade driverpacks zijn alsvolgt:

DP_Chipset_wnt5_x86-32_1209
DP_HID_wnt5_x86-32_1209
DP_LAN_wnt5_x86-32_1205
DP_MassStorage_wnt5_x86-32_1209
DP_Misc_wnt5_x86-32_1201
DP_Monitor_wnt5_x86-32_1005
DP_Sound_A_wnt5_x86-32_1111
DP_Sound_B_wnt5_x86-32_1111
DP_WebCam_wnt5_x86-32_1107
DP_WLAN_wnt5_x86-32_1202Ik heb de uitgepakte bestanden inmiddels weer verwijderd om met eventuele instructies achter de hand een nieuwe start te maken. De RAR-Archieven heb ik op CD-ROM gebrand dus die zijn binnen handbereik. Het vooralsnog enige apparaat wat niet herkend wordt en in viervoud te zien is binnen apparaatbeheer is het "Audioapparaat op de bus voor High Definition Audio", waarvan de driver in het officiële SP3 reeds geïntegreerd zou moeten zijn. Helaas krijg ik elke keer met het opstarten een mededeling van de "Wizard Nieuwe hardware gevonden". Afgezien van de wens om mijn XP PC van een breed assortiment aan drivers te voorzien hoop ik dat er bij de door mij geselecteerde driverpacks ook een driver tussen zit die dit probleem oplost. Het belangrijkste is dan ook op dit moment het krijgen van duidelijke instructies van hoe ik de driverpacks gegarandeerd succesvol kan installeren, want ik ben toch te voorzichtig om eigenhandig te gaan experimenteren. Wie kan mij hierbij helpen?


Als afsluiting:

Toen de uitgepakte bestanden nog op de C-Schijf stonden en ik probeerde de stuurprogramma's bij te werken had dat totaal geen resultaat. Tevens werd de feitelijke installatie van het besturingssysteem gedaan met een Windows XP Professional SP2 installatiedisc. Pas daarna installeerde ik SP3 en alle overige essentiële updates, plus een paar optionele. SP2 schijnt trouwens wel volgens de website van Microsoft geschikt te zijn voor het "UAA (Universal Audio Architecture) High Definition Audio"-stuurprogramma v1.0a, dit in tegenstelling tot het door mij reeds geïnstalleerde SP3. In principe is dat het enige merkbare wat er nog niet is geïnstalleerd, dus als een herinstallatie van het officiële Microsoft Windows XP Professional 32-bit SP2 met voorafgaande aan de installatie van SP3 de Hotfixinstallatie van het eerder genoemde stuurprogramma de oplossing zou kunnen bieden is het in principe ook goed. Het zal wel een stuk sneller verlopen als dat voldoende is, maar als een van de driverpacks ook uitkomst biedt zonder dat ik extra dingen hoef te installeren die niet in het RAR-Archief aanwezig zijn is het ook prima. In dat geval zijn instructies nog steeds welkom.

Last edited by Mr. X (2013-02-26 09:23:04)

"Veni, vidi, vici." -Gaius Julius Caesar

Re: Hoe moet ik Windows XP Driverpacks succesvol installeren

Hoi!  Vergeef me voor mijn gebrekkige talenkennis, ben ik met behulp van Google Translate.

Verwijderen DP_Monitor_wnt5_x86-32_1005 & DP_WebCam_wnt5_x86-32_1107.
Bestand-pad is te lang, en DP_Monitor is verouderd.  Verwijder uw QSC Cache.

Probeer ook deze:
http://forum.driverpacks.net/viewtopic.php?id=6623
http://forum.driverpacks.net/viewtopic.php?id=6622

Heeft u overwogen "slipstreamen" SP3 in uw SP2 bron?   http://support.microsoft.com/kb/888111

Is er een driver van een OEM voor uw HD-Audio-apparaten?  Als dat zo is, start een nieuw onderwerp Sound met "[REQ]" in de naam van het onderwerp.
De HWID van het Hulpmiddel, gekoppeld in mijn handtekening, kan helpen bij het identificeren uw audio-hardware.

Bedankt.

"Ik dronk wat?" - Socrates

Last edited by TechDud (2013-02-26 14:26:55)

Re: Hoe moet ik Windows XP Driverpacks succesvol installeren

Het is dat hier naar wat ik heb gelezen alleen Nederlands gesproken mag worden. Daarom is dit bericht in het Nederlands en zal ik dit eigenhandig vertalen naar het Engels als ik met de Nederlandse versie klaar ben. De driverpacks voor monitoren en webcams niet gebruiken is prima, want tegenwoordig is het toch heel veel plug-and-play. Maar het gedeelte over de zogenaamde "QSC Cache" verwijderen snap ik totaal niet. Ik ben volledig onbekend met die term. Wat betreft het zogenaamde "slipstreamen", ook hiervan heb ik totaal geen idee wat dat is en zodoende ook niet hoe dat moet. Als laatste zal ik niet op een PC die geen antivirusscanner heeft een onbekende link volgen of een onbekende toepassing gebruiken, dus ik zal vooralsnog niks doen met de HWID. Aangezien ik afgezien van tijd niks te verliezen heb bij het opnieuw installeren van Windows was ik van plan om te kijken of een herinstallatie van SP2 met aansluitend de installatie van KB888111 het probleem zou oplossen. Ik dacht dat ik de melding van het "Audioapparaat op de bus voor High Definition Audio" al kreeg voordat ik SP3 installeerde, maar dat bericht bleek pas direct daarna te komen. Ik heb zodoende dus ook niks aan KB888111, want achteraf bleek er toch grote onduidelijkheid te zijn over de compatibiliteit van deze hotfix met mijn computer. Misschien moet ik dan inderdaad maar alternatieve manieren proberen, maar als ik geen stap-voor-stap instructies kan krijgen bij het installeren van de driverpacks zonder dat er extra zaken gedownload en/of geïnstalleerd moeten worden zal het wat dat betreft ophouden. Ik kan gewoon niet riskeren dat mijn computer geïnfecteerd raakt met een virus zolang er geen antivirusscanner is geïnstalleerd, dus hoe veilig links en toepassingen ook mogen zijn, als het probleem niet uitsluitend met de inhoud van de RAR-Archieven op te lossen is begin ik er voor alle zekerheid gewoon niet aan. In ieder geval bedankt voor het antwoord op mijn eerste bericht. Ik hou u en eventuele anderen op de hoogte van hoe deze situatie zich verder ontwikkeld. Als ik iets nieuws weet zal ik dat even laten weten.Now in English...

(Only the beginning is different.)

Since I've read that one is to speak Dutch only on this part of the forum, I've written my message in Dutch first. Here comes the translation, so you don't have to use Google Translate which doesn't seem to fully understand the language. Not using the driverpacks for monitors and webcams is fine with me, because these days it's usually a lot of plug-and-play anyway. But I didn't understand the part of removing the so-called "QSC Cache" at all. I'm fully unfamiliar with the term. As for the so-called "Slipstreaming", I haven't got a clue what this is. Therefore, I don't know how to do it. Finally, I won't follow an unknown link or use an unknown application on a PC without antivirus scanner, so for now, I won't do anything with the HWID. Because I haven't got anything to lose other than time with the re-installation of Windows, I was planning to see if a re-installation of SP2 followed by the installation of KB888111 would solve the problem. I thought I already got the message of the "Audio device on the High Definition Audio bus" before I installed SP3, but as it turns out this message didn’t appear until right after installing SP3. Therefore, KB888111 was no use at all. And it was also quite unclear wether this hotfix was compatible with my computer. Maybe I really do have to try alternative ways, but if I don’t get step-by-step instructions for the succesful installation of the driverpacks without having to download and/or install anything else for it, the story ends here. I just can’t risk my computer getting infected with a virus when there’s no antivirus scanner installed on my computer, so no matter how safe links and applications may be, if the problem can’t be solved solely with the content of the RAR-Archives I won’t do anything with it, just to be sure. Anyway, thank you for your response to my first message. I'll keep you and any other people updated on how this situation develops. If I know something new, I'll let you know.

Last edited by Mr. X (2013-02-27 01:54:41)

"Veni, vidi, vici." -Gaius Julius Caesar

Re: Hoe moet ik Windows XP Driverpacks succesvol installeren

Bewerk en vertalen uw eerste bericht.
Ik niet volledig begrijpen het probleem.

Is uw bronschijf SP1a of eerder?

Heeft DP_Sound_A_wnt5_x86-32_1111 & DP_Sound_B uw audio drivers?
Merk op dat er HDA drivers in Chipset, Graphics_A en modem, misschien meer dan dat.

Om "slipstream" betekent een ServicePack te integreren tot een nieuwe installatie schijf te maken.
WindowsSP3 Setup en een schone EventViewer en setuperr.log zelf als een hardware test.
Memtest is meestal sneller voor Memory-tests.

DP_BASE maakt het mogelijk om textmode en andere bestuurders te integreren in de installatie schijf.
Het is geschreven door DP's oprichter Wim Leers & verbeterd door OverFlow.

SAD2 is een script geschreven door mr_smartepants, een uitstekende stand-alone DriverPacks driver installer.

Ik begrijp uw beleid met gedownloade software. Dat lijkt verstandig.

---------------------------------------------------------------------

Please edit and translate your first post.
I do not fully understand the problem.

Is your source disc SP1a or earlier?

Does DP_Sound_A_wnt5_x86-32_1111 & DP_Sound_B have your audio drivers?
Note that there are HDA drivers in Chipset, Graphics_A as well as Modem, maybe more than that.

Microsoft wrote:

"Article ID: 888111 - Last Review: September 11, 2011 - Revision: 8.0
APPLIES TO

    Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
    Microsoft Windows XP Service Pack 2
    Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
    Microsoft Windows 2000 Professional Edition"

To "slipstream" means to integrate a ServicePack to make a new install disc.
WindowsSP3 Setup and a clean EventViewer and setuperr.log itself qualifies as a hardware test.
Memtest is usually faster for Memory tests.

DP_BASE allows one to integrate textmode and other drivers into the install disc.
It is written by DP's founder Wim Leers & improved by OverFlow.

SAD2 is a script written by mr_smartepants, an excellent stand-alone DriverPacks driver installer.

I do understand your policy with downloaded software.  That seems wise.

Last edited by TechDud (2013-02-27 14:06:10)

Re: Hoe moet ik Windows XP Driverpacks succesvol installeren

The problem is solved. A system administrator I've recently spoken with managed to get me a disc where lots of driverpacks were integrated into Windows XP Professional SP3. I used that disc to re-install Windows and everything works fine. The only thing that seems to happen is failing to update some .NET Framework software that was also integrated, but that doesn't bother me at all. After all, it's nothing compared to missing drivers, and as far as I know I have never used an application that required .NET Framework. As for the hotfix compatibility, it did indeed point to SP2 which was the version I re-installed. But I also saw a reference somewhere to 1.0 and 1.0a, so I didn't take any chances.

Thanks for all the tips you gave me on how to try and solve the problem.

"Veni, vidi, vici." -Gaius Julius Caesar